Aslında bütün çocuklar bilim insanı olarak doğar. Bunu anlamak için sadece küçük çocukları bir bahçe ile ilgilenirken izlemeniz yeterli olacaktır. Bir bitkinin ne kadar suya ihtiyacı olduğuna, köklerin ne için var olduğuna ve mevsimlerin bir bitkinin gelişimini nasıl etkilediğini tartıştıklarını göreceksiniz. Ancak genel görüş sadece bazı çocukların bilime yönelimi olduğu yönünde.

Yeni bir araştırma projesi, erken yaşta (0-8 arası) bilim ile etkileşime geçen çocukların bilime karşı daha pozitif bir bakış açısı ve yönelimi olduğunu göstermektedir. Bu onların problem çözme, yeni yetenekler edinme ve engellere karşı yeni çözümler bulmalarında çok faydalı olmaktadır.

Joan Ganz Cooney tarafından basılan, New America ve National Science Foundation tarafından desteklenen “STEM (Bilim,Teknoloji,Mühendislik,Matematik) erken başlıyor, Erken çocukluk döneminde matematik, bilim, teknoloji, mühendislik eğitimlerinin temellendirilmesi” isimli makalesinde, “STEM tohumlarının erken yaşta, hemen okur yazarlık tohumlarının yanına ekilmesi gerekiyor ve bu ortaklaşa ve iç içe çalışan dört dal (Mühendislik, Bilim, Teknoloji, Matematik) yarının dijital dünyası için daha bilgili ve kritik düşünebilen bireyler yetiştirmekte büyük önem taşır.” demiştir. Araştırmacılar; önde gelen erken STEM araştırmacıları, öğretmenler, ve müfredatı düzenleyen kişilerle görüştüler. Onları, birinci grup çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimciler; ikinci grup, ilkokul öğretmenleri olmak üzere iki deney grubuna ayırdılar. Daha sonra hazırladıkları raporun taslağına katkı sağlamak için, erken yaşta eğitim üzerine uzmanlaşmış kişi ve kuruluşları davet ettiler.

Bulguları arasında:

  • Ebeveynler ve öğretmenler erken yaşta STEM eğitimi konusunda istekliler ve çocuklara bu konuda yol gösterici bir tavır sergiliyorlar, ancak her zaman bunu yapacak bilgiye ve desteğe sahip değiller.
  • Özellikle öğretmenler,çocukları STEM öğrenimine yönlendirmek için daha kuvvetli ve profesyonel bir eğitim almalılar.
  • STEM öğrenimine müze, kütüphane gibi STEM kaynak noktalarından ulaşılabilir
  • Anaokulundan başlayarak sınıf seviyeleri bütün çocuklar için dengeli bir şekilde ayarlanmalıdır
  • İnsanlarda STEM öğrenimine karşı negatif önyargı buluınmakta, bu yüzden STEM öğrenimini çocukların aktivitelerine yüklemekte yeteri kadar efor sarf edilmiyor

Rapor, Bu eksiklikleri iyileştirmek için bazı tavsiyeler sunuyor;

 

  • Ebeveynler de sürece dahil olmalı, bu sayede çocuklarını STEM öğrenimine içleri rahat yönlendirebilirler.
  • Öğretmenlere seminer ve eğitimlerinde STEM’i sınıf içi aktivitelerine daha rahat taşıyabilmeleri için destekleyici eğitim verilmelidir.
  • İl ve ülke çapındaki erken çocukluk dönemi eğitimine daha çok kaynak ayrılmalıdır.

 

Araştırmacılar diyor ki:  “Bugünün okul öncesi öğrenim gören öğrencileri, yarının mucitleri ve problem çözücüleridir”. Bricks4Kidz yaz kamplarının STEM eğitimi ile paralel ilerlediğini unutmayın, hala çocuğunuzu kaydedebilirsiniz!

 

Yazıda kullandığımız raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.