Hiç şüphe yok ki STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) becerileri yarının iş piyasasına büyük oranda etki edecek.  Ve şu anda eğitim sistemimiz bunun çok gerisinde.  İşletmelerin nitelikli eleman ihtiyacı karşılanamıyor ve iyi yetişmiş eğitmen açığı da var.  Kısa süre önce ABD’deki Milken Enstitüsü’nde yapılan bir panelde uzmanlar bu açığın nasıl kapatılacağını konuştu ve sadece ABD’de olan 1.4 milyon STEM bazlı meslek ihtiyacının önümüzdeki 5 yıl içinde nasıl karşılanacağı tartışıldı. Çünkü lise öğrencilerinin sadece %16’sı bu alanlara ilgi duyuyor. Her ne kadar panelistler büyük resmi ve genel çözümleri tartışmış olsalar da, içerik olarak ebeveynlerin bugün çocuklarını geleceğe hazırlamak için neler yapabilecekleri konusunda oldukça öğreticidir. Bu tartışmalardan ebeveynlerin dikkat edecekleri 3 nokta ön plana çıktı.

Okul sonrası programlar özgün öğrenme fırsatları sunuyor
Okulda olmak çocuğun tercihi değildir, mecbur bırakılmaktadır. Hikaye ile teknolojiyi birleştiren ürünler ve aktiviteler tasarlayan Two Bit Circus şirketinin CEO’su Brent Bushnell, okul sonrası programların tam tersine çocuğun seçimi olduğu için “güç dengesinin” değiştiğini söylüyor. Çocuğun sınıfta öğrendiği soyut bir kavramın somut ve gerçekle bağlantılarını görmesini sağlıyor.

Buradaki kazanım; ister robot parçaları isterse LEGO tuğlalarından olsun,  keşfetmeyi veya inşa etmeyi teşvik eden uygulamalı okul sonrası programlar çocuğu erken yaşta üretme, icat etme, programlama, ölçme, tasarım ve test gibi uygulamalı STEM becerileri ile tanıştırmaktadır. Çocuklar öğrendikleriyle anlamlı bağlantılar kurduklarında öğrenme pekişir.

STEM kariyerlerinde kızlar yeterince temsil edilmiyor
Çocuklar ilkokul yıllarında çoğunlukla bilime ilgi duyarlar. Ancak ortaokul döneminde kız çocukları bu konuda değişiyorlar. Bilim ve matematiğe olan ilgileri belirgin bir şekilde azalıyor. Kadınlar tıp ve kimyasal bilimler alanlarında iyi temsil edilmektedir. Black Code’un kurucusu ve yöneticisi olan Kimberly Bryant’a göre çok azı teknoloji kariyerine devam etmektedir. Ortaokulda kızlar başarılı olma baskısını hissetmekte ve ne yazık ki toplum, öğretmenler ve hatta ebeveynler onların teknoloji alanında bir kariyer yapmak konusundaki cesaretlerini kırmaktalar.

Yazma ve iletişim becerileri de çok kıymetli
15 yaşında bir hesap uzmanı olmak ya da milyon dolarlık uygulamalar tasarlayabilmek yeterli değildir. Yarının iş ortamında STEM becerileri önemli. Panele katılanların fikir birliği içinde olduğu bir diğer konu da geleceğin mesleklerinde ayrıca şu üç özelliğin öne çıkacağı: problem çözme, yazma ve sunum.  Bunların tamamı hem ikna edici hem de açık bir şekilde, hem yazılı hem sözlü, iletişim kurma becerisi ve ayrıca değişikliklere uyum sağlama ve fırsatları görebilmeyle ilgili. Erken yaştan itibaren çocuklarınızı, problemler karşısında düşünmeye ve kendi çözümlerini üretmeye teşvik ediniz.